Publiek Park 2023

Alessio Ragno Capone

Mitosis, 2023EN

Mitosis, 2023

Alessio Ragno Capone’s work Mitosis originates from patterns the artist discovered in one of the grass fields in Koning Albert Park. Following the existing circular shapes, the artist is creating delicate cuts in the ground, which visually resemble a representation of the cellular process of mitosis – a cell splitting and regenerating into two identical entities. These patterns within the grass fields are intricately tied to the park's topography, aligning precisely with the lowest section of Koning Albert Park. Thus, they also connect with the invisible process of water management at the park.


Alessio Ragno Capone (1991, IT/BE)
is an artist from Italy, living and working in Antwerp. His thinking begins with anthropology, which as a subject of study led him to investigate reality through the arts. Working with assemblage, sculpture and site-specific interventions, Ragno explores the traces of time through textures and materials, both natural and artificial. The interaction between different bodies of matter is used to show the livelihood of things, due to their ability to decay and change. The works of Alessio Ragno Capone are often revealed through absence and removal. Taking away layers of existing matter, the artist brings into being its implicit story – one that links to the idea of transformation through presence, destruction and decay, drawing attention to the human impact on their environments, and the elements of care and dependency within this relationship.

Alessio Ragno Capone participates in Publiek Park within the framework of a collaboration with the In Situ department at the Royal Academy of Fine Arts Antwerp.
NL

Mitosis, 2023

Het werk Mitosis van Alessio Ragno Capone vindt zijn oorsprong in patronen die de kunstenaar ontdekte in één van de grasvelden in het Koning Albertpark. Geleid door de reeds bestaande cirkelvormige sporen, creëert hij delicate insnijdingen in de grond die herinneren aan het cellulaire proces van mitose, waarbij een enkele cel zich splitst en regenereert in twee identieke entiteiten. Deze patronen in het gras zijn op een complexe manier verbonden met de topografie van het park, gezien ze precies op één lijn komen te liggen met het laagste gedeelte van het Albertpark. Op die manier zijn ze ook verbonden met de onzichtbare processen van het waterbeheer in het park.


Alessio Ragno Capone (1991, IT/BE) is een Italiaanse kunstenaar die woont en werkt in Antwerpen. Zijn praktijk is geworteld in de antropologie, die dient als basis voor zijn artistieke onderzoek naar de werkelijkheid. via assemblage, beeldhouwkunst en locatiespecifieke interventies gaat Ragno de sporen van de tijd na door te werken met zowel natuurlijke als kunstmatige texturen en materialen. Een belangrijk aspect van Ragno's praktijk is zijn focus op de interactie tussen diverse materialen. Die geeft inzicht in zowel de levendigheid van objecten als hun onvermijdelijke vergankelijkheid en transformerende aard. De werken van Alessio Ragno Capone ontstaan vaak door een proces van afwezigheid en verwijdering. Door lagen van bestaand materiaal weg te nemen, onthult de kunstenaar het impliciete verhaal – een verhaal dat verweven is met transformatie door aanwezigheid, verval en vernietiging. Deze benadering legt de nadruk op de invloed van de mens op onze omgeving, met speciale aandacht voor onderwerpen als zorg en onderlinge verbondenheid.

Alessio Ragno Capone's betrokkenheid bij Publiek Park is het resultaat van een samenwerking met de afdeling In Situ aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen.

Photos by Charley Croonen
Say hi!
⟶ info (at) publiekpark (dot) be
@publiekpark