Publiek Park 2021

Anthony Ngoya

Étendard 6, 2021

EN 

For Publiek Park, the French artist Anthony Ngoya created a new flag that was placed on the flagpole of the sculpture De Mastplanters. Étendard 6 reflects on its original use as a lantern pole. This sculpture is one of the sites that the collective 019 maintains as part of their art in public space programme.

Anthony Ngoya (°1995, FR) is a painter whose work revolves around the collective memory and the emotional archive. Ngoya ties and weaves strips of dyed textiles and shreds of reproduced imagery into sculptural, draped assemblages and reverbing, colourful installations that question the limits of the painterly medium. These scattered relics of a disregarded utopia are transposed onto found everyday objects and industrial debris resulting in a contrasting visual friction. The layered and ambiguous compositions revoke a sublimating and diffusing coexistence of different material and visual sources, therefore tackling the notion of the unconscious, intimate and universal memory.

NL

Voor het Publiek Park creëerde de Franse kunstenaar Anthony Ngoya een nieuwe vlag die aan de vlaggenmast van de sculptuur De Mastplanters werd geplaatst Étendard 6 reflecteert op het oorspronkelijke gebruik als lantaarnpaal. Deze sculptuur is een van de sites die het collectief 019 onderhoudt als onderdeel van hun kunst in de openbare ruimte-programma.

Anthony Ngoya (°1995, FR) is een schilder wiens werk draait rond het collectieve geheugen en het emotionele archief. Ngoya bindt en weeft stroken geverfd textiel en flarden gereproduceerd beeldmateriaal tot sculpturale, gedrapeerde assemblages en galmende, kleurrijke installaties die de grenzen van het schilderkunstige medium in vraag stellen. Deze verspreide overblijfselen van een verwaarloosd utopia worden getransponeerd op gevonden alledaagse voorwerpen en industrieel puin, wat resulteert in een contrasterende visuele frictie. De gelaagde en ambigue composities roepen een sublimerende en diffuse coëxistentie op van verschillende materiële en visuele bronnen, waardoor de notie van het onbewuste, intieme en universele geheugen aan bod komt.

Photos by Michiel De CleeneSay hi!
⟶ info (at) publiekpark (dot) be
@publiekpark