Publiek Park 2021

Benjamin Abel Meirhaeghe

IN CONVERSATION WITH FLORA, 2021

EN

For Publiek Park, Benjamin Abel Meirhaeghe created a performance piece that concluded the exhibition programme, by entering in a close dialogue with the Flora sculpture in the Citadelpark. Meirhaeghe’s narrative unfolded during twilight in an orchestrated ritual in grace of the burning celestial body. The energetic performance referred to La Boum, a rave that took place in the Bois de la Cambre as a reaction to the sanitary constrictions and curfew in times of Covid-19.

With Sophia Rodriguez, Micha Goldberg, Simon van Schuylenbergh, Rosie Sommers, Hanako Hayakawa, Nathan Ooms, Anna F. Jäger, Eurudike de Beul.

Supported by Vooruit (VIERNULVIER).


Benjamin Abel Meirhaeghe (°1995, BE) performs and directs as a jester on the bühne, creating theatre and musical pieces that alter the classical repertoire of opera into retro-futuristic plays. The stage hereby functions as an echo chamber or time travelling machine, where ‘old’ and ‘new’ collide in a glitchy coexistence. Meirhaeghe investigates the notion of origins through archaic rituals and antique drama with a deep interest in the (r)evolution to come. Singers dance and dancers sing in radical decors, exclaiming a range of innovative sounds and expressing sequences of experimental gestures. As a self-taught countertenor, Benjamin Abel Meirhaeghe released chants that question the political zeitgeist through personal reflections and intimate emotions.

NL

Voor Publiek Park creëerde Benjamin Abel Meirhaeghe een performance die het tentoonstellingsprogramma afsloot door een nauwe dialoog aan te gaan met de Flora sculptuur in het Citadelpark. Meirhaeghe's verhaal ontvouwde zich tijdens de schemering in een georkestreerd ritueel in gratie van het brandende hemellichaam. De energieke performance verwees naar La Boum, een rave die plaatsvond in het Terkamerenbos als reactie op de sanitaire beperkingen en avondklok in tijden van Covid-19.

Met o.a. Sophia Rodriguez, Micha Goldberg, Simon van Schuylenbergh, Rosie Sommers, Hanako Hayakawa, Nathan Ooms, Anna F. Jäger, Eurudike de Beul.
Gesteund door Vooruit (VIERNULVIER).

Benjamin Abel Meirhaeghe (°1995, BE) speelt en regisseert als nar op de bühne. Hij creëert theater- en muziekstukken die het klassieke operarepertoire omvormen tot retro-futuristische stukken. Het podium fungeert hierbij als een echokamer of tijdreismachine, waar 'oud' en 'nieuw' botsen in een glitchy coëxistentie. Meirhaeghe onderzoekt de notie van oorsprong door middel van archaïsche rituelen en antiek drama met een diepe interesse in de (r)evolutie die komen gaat. Zangers dansen en dansers zingen in radicale decors, waarbij ze een scala aan innovatieve geluiden laten horen en sequenties van experimentele gebaren uitdrukken. Als autodidactische countertenor bracht Benjamin Abel Meirhaeghe gezangen uit die de politieke tijdgeest bevragen door middel van persoonlijke reflecties en intieme emoties.


Photos by Lars DuchateauSay hi!
⟶ info (at) publiekpark (dot) be
@publiekpark