Publiek Park 2021

Clara Spilliaert

Happy 50th Anniversary, 2022

EN

For Publiek Park, Clara Spilliart formulated a ceramic sound installation, responding to the Kotoji-lantern located in one of the Citadel Park’s ponds. The work was created in the framework of the fiftieth anniversary of the diplomatic ties between the sister cities Kanazawa (JP) and Ghent (BE).

The installation referred to the ceremonial music instrument ‘Kagura-suzu’ that Spilliaert discovered during her travels in Kanazawa. The ‘Kagura-suzu’ consists of a central handle with three levels of bells attached to it. The shape of the instrument and the bells are thought to have been inspired from the fruits of the Ogatama tree. The juxtaposition with the Kotoji-lantern commemorated and renewed the thirty-fifth anniversary of the political and cultural ties, whereas this replica of the original two-legged lantern - which is located in Kenroku-en in Kanazawa, one of the Three Great Gardens of Japan - was gifted to Ghent on this celebratory occasion. The project Happy 50th Anniversary consisted of fifty wind bells that referred to the festive ‘Fu-rin’, which are wind-bells (mostly made of glass) that adorn Japanese houses and gardens to inaugurate the festive beginning of summer.

Clara Spilliaert (°1993, JP) germinated from a series of visual, intimate diaries that are pervaded with floralistic symbols, mythological creatures and swirly letters, flourishing into several sensual anthologies. Afterwards, Spilliaert’s practice branched out to moving image and ceramic sculpture within a persistent framework of subtile humor and tangible contemplations. She is fascinated by the history of emblems and symbols and moreover in the descendant formation of individual or collective identities. Within the artist’s universe, notions of gender, nationality and the human relation to nature are being questioned through elegant metaphors and poetic tropes.

NL

Voor Publiek Park maakte Clara Spilliart een keramische geluidsinstallatie als antwoord op de Kotoji-lantaarn in een van de vijvers van het Citadelpark. Het werk werd gecreëerd in het kader van de vijftigste verjaardag van de diplomatieke banden tussen de zustersteden Kanazawa (JP) en Gent (BE).

De installatie verwees naar het ceremoniële muziekinstrument 'Kagura-suzu' dat Spilliaert ontdekte tijdens haar reizen in Kanazawa. De 'Kagura-suzu' bestaat uit een centraal handvat waaraan drie niveaus van bellen zijn bevestigd. De vorm van het instrument en de bellen zouden geïnspireerd zijn op de vruchten van de Ogatama boom. De nevenschikking met de Kotoji-lantaarn herdacht en vernieuwde de vijfendertigste verjaardag van de politieke en culturele banden, terwijl deze replica van de originele tweebenige lantaarn - die zich in Kenroku-en in Kanazawa bevindt, een van de Drie Grote Tuinen van Japan - aan Gent werd geschonken bij deze feestelijke gelegenheid. Het project Happy 50th Anniversary bestond uit vijftig windbellen die verwezen naar de feestelijke 'Fu-rin', windbellen (meestal van glas) die Japanse huizen en tuinen sieren om het feestelijke begin van de zomer in te luiden.

Clara Spilliaert (°1993, JP) ontkiemde uit een reeks visuele, intieme dagboeken die doordrongen zijn van bloemrijke symbolen, mythologische wezens en wervelende letters, en bloeiden uit tot verschillende sensuele bloemlezingen. Daarna vertakte Spilliaerts praktijk zich naar bewegend beeld en keramische sculptuur binnen een hardnekkig kader van subtiele humor en tastbare overpeinzingen. Ze is gefascineerd door de geschiedenis van emblemen en symbolen en bovendien door de afstammende vorming van individuele of collectieve identiteiten. Binnen het universum van de kunstenaar worden noties van gender, nationaliteit en de menselijke relatie tot de natuur in vraag gesteld door middel van elegante metaforen en poëtische tropen.

Photos by Michiel De CleeneSay hi!
⟶ info (at) publiekpark (dot) be
@publiekpark