Publiek Park 2023

David Bernstein

Saunra, 2017 
Synagoga & Ecclesia, 2023

EN  

Saunra, 2017

As a functional sauna built into a red Fiat Multipla, known as the ugliest car in the world, the Saunra is meant to function as a joyful healing space for our troubled times; a place of warmth, hope and humour. In the context of the park, this work responds to the active traffic surrounding the park and references the historical period when cars could drive on the park’s paths. The visitors are invited to join sauna sessions in the Saunra, accompanied by the music of the afro-futurist Sun Ra, every Sunday during Publiek Park from 14:00 to 18:00.

Synagoga & Ecclesia, 2023

The iconography of Synagoga & Ecclesia often appears in churches and cathedrals. Ecclesia is usually depicted as a crowned and triumphant figure, symbolising the authority of the Christian Church as a religious institution. Synagoga, on the other hand, is depicted blindfolded, with her crown slipping off her head, holding a broken stick and dropping the Ten Commandments. This imagery was used to reinforce the idea that the Christian Church had defeated and superseded Judaism, thus being instrumental as a historical anti-semitic symbol. In his work, David Bernstein seeks to reimagine these iconographic characters in a Lesbian BDSM romance. Located on the rear facade of the Guardhouse in Koning Albert Park, the figures are found in a moment of intimate embrace. Through this queer reading, David attempts to reclaim agency for Synagoga, exploring the playful power of her submissive role.


David Bernstein (1988, US/EU) makes artworks and activates them with storytelling performances. Bernstein tries to queer things (objects, language) by expanding their fixed identities and opening up multiple meanings, challenging how we relate to them, as well as how we relate to each other as people. David Bernstein’s projects deal with a range of subjects, such as language, hospitality, sexuality, and spirituality. His work sometimes involves showing the works of other people, and, next to his individual practice, he collaborates with various people, such as the cosmic cowboy collective Self Luminous Society.

His artworks take their visual language from existing and familiar things, such as tools, ritual items, and sex toys. He searches for symbols and historical objects while researching specific subjects such as Mediaeval Jewish European history. These things are then morphed, combined, and transformed to produce new associations as starting points for situations, stories, and performances. This intellectual play with physical things is characterised by the artist as “Thinging” - thinking with things, seeing the way things change our thoughts, back and forth.


NL

Saunra, 2017

Als een functionele sauna, ingebouwd in een rode Fiat Multipla, die bekend staat als de lelijkste auto ter wereld, is de Saunra bedoeld als een vreugdevolle, helende ruimte in deze onrustige tijden; een plek van warmte, hoop en humor. Het werk reageert op het actieve autoverkeer in de omgeving van het park en verwijst naar de historische periode waarin auto's nog de paden van het park mochten berijden. De bezoekers worden uitgenodigd om sauna sessies bij te wonen in de Saunra, begeleid door de muziek van de Afro-futurist Sun Ra, elke zondag van 14:00 tot 18:00 tijdens Publiek Park.

Synagoga & Ecclesia, 2023

De iconografie van Synagoga & Ecclesia komt vaak voor in kerken en kathedralen. Ecclesia wordt meestal afgebeeld als een gekroonde en zegevierende figuur, die de autoriteit van de christelijke kerk als religieuze instelling symboliseert. Synagoga daarentegen wordt geblinddoekt afgebeeld, met een kroon die van haar hoofd afglijdt, terwijl ze een gebroken stok vasthoudt en de tien geboden laat vallen. Deze beeldspraak werd gebruikt om het idee te versterken dat de christelijke kerk het judaïsme had verslagen en kan zo beschouwd worden als een vroeg antisemitisch symbool. In zijn werk probeert David Bernstein deze iconografische personages opnieuw te verbeelden in een lesbische BDSM-romance. Op de achtergevel van het wachthuis in het Koning Albertpark bevinden de figuren zich in een intieme omhelzing. Door deze ‘queer’ lezing probeert Bernstein de zelfbeschikking van Synagoga terug te winnen en de speelse kracht van haar onderdanige rol te verkennen.


David Bernstein (1988, VS/EU) maakt kunstwerken en activeert deze met ‘storytelling’ performances. Bernstein bevraagt objecten of taal door hun vaste identiteiten uit te breiden en meervoudige betekenissen toe te laten. Hierdoor wordt de manier waarop we ons tot deze zaken verhouden en hoe we ons als mensen tot elkaar verhouden, op de proef gesteld. De projecten van David Bernstein omvatten een uiteenlopende reeks onderwerpen, zoals taal, gastvrijheid, seksualiteit en spiritualiteit.

Zijn kunstwerken ontlenen hun beeldtaal aan bestaande en vertrouwde dingen, zoals gereedschap, rituele voorwerpen en seksspeeltjes. Hij zoekt naar symbolen en historische objecten als deel van zijn onderzoek naar specifieke onderwerpen zoals de middeleeuwse Joods-Europese geschiedenis. Deze dingen worden vervolgens vervormd, gecombineerd en getransformeerd om nieuwe associaties te produceren als uitgangspunt voor situaties, verhalen en performances. Dit intellectuele spel met fysieke objecten wordt door de kunstenaar gekarakteriseerd als ‘Thinging’ - denken met dingen, ontdekken hoe dingen onze gedachten veranderen en vice versa.

Photos by Michiel De Cleene & Charley Croonen Say hi!
⟶ info (at) publiekpark (dot) be
@publiekpark