Publiek Park 2021

Gaëlle Leenhardt

L’Union fait la force, 2021
Birds, 2020 

EN   

For Publiek Park, Gaëlle Leenhardt carried out artistic and historical research on the pediment of the gatehouse in Citadel Park, which resulted in L’Union fait la force, an outdoors installation that connected two historical, sculpted lions on opposite sides of the park. Next to that, a series of 111 concrete birds were swerving through the Floraliënhal.

Gaëlle Leenhardt’s (°1987, FR) practice is rooted in the comprehensive knowledge and the thorough study of materials. The historical, archaeological, architectural, sedimentary and human characteristics of her working environment resolutely determine her artistic production. ‘To excavate’ is the verb that describes Gaëlle Leenhardt’s work the best whereas her practice expands as a palimpsest on a material and conceptual level. Leenhardt maps, records and archives local materials, symbols and imagery as an inherent part of her installative trajectory, resulting in an auto-referential network of residues and interventions. Her artistic discourse aims to dig up the essence of the medium of sculpture through geological, contextual and material research.

NL

Voor het Publiekspark deed Gaëlle Leenhardt artistiek en historisch onderzoek naar het fronton van het poortgebouw in het Citadelpark, wat resulteerde in L'Union fait la force, een buiteninstallatie die twee historische, gebeeldhouwde leeuwen aan weerszijden van het park met elkaar verbond. Daarnaast slingerde een serie van 111 betonnen vogels door de Floraliënhal.

Gaëlle Leenhardt's (°1987, FR) praktijk is geworteld in de uitgebreide kennis en de grondige studie van materialen. De historische, archeologische, architecturale, sedimentaire en menselijke kenmerken van haar werkomgeving bepalen resoluut haar artistieke productie. Opgraven' is het werkwoord dat het werk van Gaëlle Leenhardt het beste beschrijft, terwijl haar praktijk zich uitbreidt als een palimpsest op materieel en conceptueel niveau. Leenhardt brengt lokale materialen, symbolen en beelden in kaart, registreert en archiveert ze als een inherent onderdeel van haar installatieve traject, wat resulteert in een autoreferentieel netwerk van residuen en interventies. Haar artistieke discours is erop gericht de essentie van het medium sculptuur op te graven door middel van geologisch, contextueel en materieel onderzoek.


Photos by Michiel De CleeneSay hi!
⟶ info (at) publiekpark (dot) be
@publiekpark