Publiek Park 2023

Guy Woueté

Words of Diversity, 2023

EN

Words of Diversity, 2023

Guy Woueté’s work Words of Diversity can be found in various locations within Harmonie Park, Koning Albert Park and the Garden of the Provinciehuis. Alluding to protest signs, these performative sculptures are made of four banners. Three of these banners are linked to two grocery shopping carts. The work contains phrases linking to various societal issues. One of the carts contains empty cans, while the other holds (take-away) protest banners. Wouéte employs elements of daily life to examine the lasting effects of systemic injustice, utilising the visual vocabulary of social justice movements and the capitalization of protest demonstrations. His work prompts reflection on park accessibility, economic paradigms, and future possibilities. A performance by the artist takes place on the opening day of Publiek Park, and the work will be activated on Saturdays, September 16 & 23, between 16:00 and 18:00.


Guy Woueté (1980, CM/BE) is an artist living and working in Antwerp, Douala, and Penja. Guy Woueté's artistic practice spans across various media, including drawing, sculpture, installations, video, performance, and publications. In his artistic practice, Guy Woueté engages in questioning the role that Western superpowers have played in shaping the political developments within the African continent, shedding light on the enduring and harmful outcomes of these interventions. The artist delves into subjects such as colonialism, racism, capitalism, migration, and symbols of domination, examining their implications in everyday life. Crossing into the realms of social criticism and activism, Guy Woueté's artistic work employs and questions various forms of protest.
NL

Words of Diversity, 2023

Het werk Words of Diversity van Guy Woueté is te vinden op verschillende locaties in het Harmonie Park, Koning Albert Park en de Tuin van het Provinciehuis. Deze performatieve sculpturen, die doen denken aan protestborden, bestaan uit vier plakaten. Drie van deze spandoeken zijn gekoppeld aan twee boodschappen-wagentjes. Het werk bevat zinnen die verwijzen naar verschillende maatschappelijke kwesties. Een van de karretjes bevat lege blikjes, terwijl de andere (meeneem) protestbanners bevat. Wouéte gebruikt elementen uit het dagelijks leven om de blijvende effecten van systemische onrechtvaardigheid te onderzoeken, gebruikmakend van het visuele vocabulaire van sociale rechtvaardigheidsbewegingen en de kapitalisering van protestdemonstraties. Zijn werk zet aan tot reflecties over de toegankelijkheid van parken, economische paradigma's en toekomstige perspectieven. Een performance van de kunstenaar vindt plaats op de openingsdag van Publiek Park, en het werk zal worden geactiveerd op zaterdagen 16 en 23 september tussen 16:00 en 18:00 uur.


Guy Woueté (1980, CM/BE) is een kunstenaar uit Kameroen, wonend en werkend in Antwerpen, Douala en Penja. De artistieke praktijk van Woueté omvat verschillende media, waaronder tekenen, beeldhouwkunst, installaties, video, performance en publicaties. In zijn werk stelt hij de rol in vraag die westerse supermachten hebben gespeeld bij het vormgeven van de politieke ontwikkelingen op het Afrikaanse continent, waarbij hij licht werpt op de blijvende en schadelijke gevolgen van deze interventies. De kunstenaar verdiept zich in onderwerpen als kolonialisme, racisme, kapitalisme, migratie en symbolen van overheersing, en onderzoekt de implicaties ervan in het dagelijks leven. Guy Woueté begeeft zich op het terrein van de sociale kritiek en het activisme en gebruikt en bevraagt verschillende vormen van protest.Photos by Michiel De Cleene
Say hi!
⟶ info (at) publiekpark (dot) be
@publiekpark