Publiek Park 2023

Hussein Shikha

Untitled, 2022
EN

Untitled, 2022

Hussein Shikha’s video installation Untitled is an animated interpretation of a carpet design. Carpets can bear witness to very significant moments in history: cultural and artistic developments, the rise and fall of civilisations, and the subsequent emerging and merging of cultures in a non-linear way. They record vegetation and other lives that may or may not exist anymore while bearing and witnessing histories that almost always take place underneath Eurocentric discourses. In his work, Hussein Shikha weaves pixels into threads of past memories, integrating cultural signifiers that bridge the East and the West, as well as reflections on culturally specific philosophies and religious beliefs.


Hussein Shikha (1995, IQ/BE) is a multidisciplinary artist, designer, writer, and researcher based in Antwerp. He was born and raised in Iraq and moved to Antwerp in 2009 where he is currently based. His work includes experimental film, animation, textiles, and interactive installations. Hussein Shikha takes the manipulation and transformation of the southern Iraqi carpet – with all its philosophies – as a starting point to understand design and art from Eastern and non-Eastern perspectives. Through his research-based work, Hussein Shikha examines possible shifts towards more inclusive and less Eurocentric perceptions of visual arts.

Hussein Shikha’s contribution to Publiek Park is a result of a partnership between Publiek Park and De Singel.


NL

Untitled, 2022

De video-installatie Untitled van Hussein Shikha is een geanimeerde interpretatie van een tapijt-ontwerp. Tapijten getuigen van significante momenten in de geschiedenis: culturele en artistieke ontwikkelingen, de opkomst en onder-gang van beschavingen en de daaropvolgende intrede en samensmelting van culturen op een niet-lineaire manier. Ze registreren vegetatie en andere levens die al dan niet (meer) bestaan, terwijl ze onderwerp en getuige zijn van geschiedenissen die meestal worden verteld vanuit eurocentrische discoursen. In dit werk verweeft de kunstenaar digitale pixels tot draden van herinneringen uit het verleden. Op deze manier integreert Shikha culturele betekenisdragers die een brug slaan tussen het Oosten en het Westen, evenals reflecties op cultureel specifieke filosofieën en religieuze overtuigingen.


Hussein Shikha (1995, IQ/BE) is een multidiscipli-nair kunstenaar, ontwerper, schrijver en onderzoeker. Hij is geboren en opgegroeid in Irak en verhuisde in 2009 naar Antwerpen, waar hij momenteel woont. Zijn werk omvat experimentele film, animatie, textiel en interactieve installaties. Hussein Shikha neemt de manipulatie en transformatie van het Zuid-Iraakse tapijt - met al zijn filosofieën - als uitgangspunt om design en kunst vanuit Oosterse en niet-Oosterse perspec-tieven te begrijpen. Door zijn op onderzoek gebaseerde werk verkent Hussein Shikha mogelijke verschuivingen naar een meer inclusieve en minder eurocentrische perceptie van beeldende kunst.

Hussein Shikha's bijdrage aan Publiek Park is het resultaat van een samenwerking tussen Publiek Park en De Singel.

Photo by Charley Croonen
Say hi!
⟶ info (at) publiekpark (dot) be
@publiekpark