Publiek Park 2021

Jacopo Pagin

Deeper, 2021


EN

For the first edition of Publiek Park in 2021, Jacopo Pagin created two panels recalling the baroque technique of trompe-l’oeil. The paintings functioned as a landscape view, placed inside the cracks of the grotto which is shrouding the casemates. This building iss currently used as the working space of the green services that are operating in and maintaining the park. The apertures in the artificial rock facade recalled the absent windows - nowadays shut off by a bricked wall.

Pagin’s diptych Deeper functioned as a binocular view on a fantastic and enigmatic environment, similar to the tradition of landscape painting, whereby the framed canvas performed as a window on the natural realm. Deeper ultimately created the illusory sensation of a painted kosmos being unveiled from within the building, connecting narratives being dug up from the fertile soil of the Citadelpark. Pagin’s intervention triggered the hypothetical, mysterious experience of the unknown inner space of the casemates.

Jacopo Pagin (°1988, IT) is a painter whose pictorial practice relates to the mystical and enigmatic nature of the medium of painting. As an artistic jester, Pagin broadens the two-dimensional medium towards the fields of music, spoken word and performance by means of opening the scene for the theatrical. The illusionary figuration within Pagin’s works depict Mediterranean rituals, symbols, mythologies and (art)historical objects within a sardonic play of classical and canonical imagery executed in refined, painterly tricks.

NL

Voor de eerste editie van Publiek Park in 2021 creëerde Jacopo Pagin twee panelen die doen denken aan de barokke techniek van trompe-l'oeil. De schilderijen fungeerden als een landschapsaanzicht, geplaatst in de spleten van de grot die de kazematten omhult. Dit gebouw wordt momenteel gebruikt als werkruimte voor de groendienst die het park onderhoudt. De openingen in de kunstmatige rotsgevel herinnerden aan de afwezige ramen - tegenwoordig afgesloten door een gemetselde muur.

Pagins tweeluik Deeper functioneerde als een verrekijker op een fantastische en raadselachtige omgeving, vergelijkbaar met de traditie van de landschapsschilderkunst, waarbij het ingelijste doek fungeerde als een venster op het natuurlijke rijk. Deeper creëerde uiteindelijk de illusoire sensatie van een geschilderde kosmos die vanuit het gebouw werd onthuld, en verbond verhalen die werden opgegraven uit de vruchtbare grond van het Citadelpark. Pagins interventie bracht de hypothetische, mysterieuze ervaring van de onbekende binnenruimte van de kazematten op gang.

Jacopo Pagin (°1988, IT) is een schilder wiens picturale praktijk verband houdt met de mystieke en enigmatische aard van het medium schilderkunst. Als een artistieke nar verbreedt Pagin het tweedimensionale medium naar de gebieden van muziek, gesproken woord en performance door middel van het openen van de scène voor het theatrale. De illusionaire figuratie in Pagins werken verbeeldt mediterrane rituelen, symbolen, mythologieën en (kunst)historische objecten binnen een sardonisch spel van klassieke en canonieke beeldtaal uitgevoerd in verfijnde, schilderkunstige trucs.


Photos by Michiel De CleeneSay hi!
⟶ info (at) publiekpark (dot) be
@publiekpark