Publiek Park 2021

Koba De Meutter

publiek podium, 2021
Takdrager, 2017

EN  

For Publiek Park, Koba De Meutter created a table-like sculpture that behaves as an open stage or a speaker’s corner. The object functions as an invitation for the park’s visitor to interact with it. Next to the publiek podium, the work Takdrager was installed on one of the trees in the park, carrying its own branch that it lost during a storm.

The installations of Koba De Meutter (°1992, BE) question the status of an object by challenging the viewers in their role of user, author, passer-by and spectator. The explores the posture of humans and their juxtaposition to objecthood. De Meutter's practice, which primarily take the form of drawing or sculpture, reflects upon functionality as such and upon the object as a sculpture, a structure or a tool. During deliberate actions and coincidental events, she combines found material and architectural elements to create sculptures that intervene in the public sphere. The resulting constellation finds its residue in photographic documentation, in artist-publications (as a testimony of the past actions) or in her personal living environment, ultimately interchanging the context of the exterior public sphere for the interior intimate realm.

NL

Voor Publiek Park creëerde Koba De Meutter een tafel-achtige sculptuur die zich gedraagt als een open podium of een sprekershoek. Het object fungeert als een uitnodiging voor de bezoeker van het park om ermee te interageren. Naast het publiek podium werd het werk Takdrager geïnstalleerd op een van de bomen in het park, met zijn eigen tak die hij verloor tijdens een storm.


De installaties van Koba De Meutter (°1992, BE) bevragen de status van een object door de toeschouwers uit te dagen in hun rol van gebruiker, auteur, voorbijganger en toeschouwer. De installaties onderzoeken de houding van de mens en zijn juxtapositie ten opzichte van het object. De Meutters praktijk, die voornamelijk de vorm aanneemt van tekeningen of sculpturen, reflecteert op functionaliteit als zodanig en op het object als sculptuur, structuur of gereedschap. Tijdens bewuste acties en toevallige gebeurtenissen combineert ze gevonden materiaal en architecturale elementen tot sculpturen die ingrijpen in de publieke sfeer. De resulterende constellatie vindt haar residu in fotografische documentatie, in kunstenaarspublicaties (als een getuigenis van de voorbije acties) of in haar persoonlijke leefomgeving, waarbij ze uiteindelijk de context van de externe publieke sfeer verwisselt met de intieme sfeer binnenin.


Photos by Michiel De CleeneSay hi!
⟶ info (at) publiekpark (dot) be
@publiekpark