Publiek Park 2021

Kristaps Ancāns

How do you help a Butterfly with Wet Wings?, 2021


EN

For Publiek Park, Kristaps Ancāns created a new, site-specific work for the gatehouse in the Citadelpark, which is the only visible remnant of the original military citadel. His site-specific work added language to the building, referring to the linguistic elements that are already present on the gatehouse and to the social function that this location embodies. The first word ‘HOW’ was crossed out by the artist as the inauguration of the banner.

Kristaps Ancāns’ (°1990, LV) practice celebrates the con- and diffusion that reigns over the relationship between man, nature and machine through an ever-evolving conceptual word and image game. Ancans’ artistic concept is rooted in natural sciences and language, whereas his kinetic sculptures are developed around the semiotic possibilities of movement and repetition. This formal and linguistic logic finds parallels in Ancāns’ text-based works that make use of absurd instructions, riddlish listings and philosophical metaphors in order to perplex the intended and effective meaning of the printed phrases.

NL

Voor Publiek Park creëerde Kristaps Ancāns een nieuw, plaatsspecifiek werk voor het poortgebouw in het Citadelpark, het enige zichtbare overblijfsel van de oorspronkelijke militaire citadel. Zijn site-specifieke werk voegde taal toe aan het gebouw, verwijzend naar de taalelementen die al aanwezig zijn op het poortgebouw en naar de sociale functie die deze locatie belichaamt.

Kristaps Ancāns' (°1990, LV) praktijk viert de con- en diffusie die heerst over de relatie tussen mens, natuur en machine door middel van een steeds evoluerend conceptueel woord- en beeldspel. Ancans' artistieke concept is geworteld in natuurwetenschappen en taal, terwijl zijn kinetische sculpturen ontwikkeld zijn rond de semiotische mogelijkheden van beweging en herhaling. Deze formele en linguïstische logica vindt parallellen in Ancāns tekstgebaseerde werken die gebruik maken van absurde instructies, raadselachtige opsommingen en filosofische metaforen om de bedoelde en effectieve betekenis van de gedrukte zinnen te perplexeren.
Say hi!
⟶ info (at) publiekpark (dot) be
@publiekpark