Publiek Park 2023

Leander Schönweger

Condition IX, 2023


EN

Condition IX, 2023

Leander Schönweger’s work Condition IX is created specifically for its location in the garden of the Provinciehuis. The object is a play on the architectural element of stairs and an exploration of psychological and physical conditions. Stairs, like hallways, are constructions that connect one space to another – areas of passage. By crafting stairs that don't lead anywhere, eliminating their intended purpose, the artist examines the sheer impact of this space on a person. On the other hand, upward-going stairs are symbolically linked to positive progress, so introducing a dead end also carries a touch of irony. The walls surrounding the structure of Condition IX resemble a cage, an element repeatedly appearing in the artistic practice of Leander Schönweger. The visitors are invited to enter the sculptural object, engaging firsthand with its impact on both their physical sensations and mental perceptions.


Leander Schönweger (1986, IT/BE) is an Italian artist based in Brussels and Vienna. Schönweger creates installations and objects, using materials and inspirations from daily life. Employing an in-situ approach, the artist constructs spaces within spaces, orchestrating a transformation of the viewer's encounter with a given environment. Characteristic of his work are the elements of tension, suspense, and unexpected revelation. These elements unfold through carefully designed labyrinths and pathways, containing subtle imprints that reverberate within the subconscious. Intrigued by the intricate dynamics between individuals and their surroundings, Schönweger explores the psychological responses that ensue, evoking a range of primal or naive reactions such as claustrophobia, anticipation, disillusionment, and an array of vivid sensations reminiscent of childhood.NL

Condition IX, 2023

Het werk van Leander Schönweger, Condition IX, is speciaal gemaakt voor de locatie in de tuin van het Provinciehuis. Het object is een bespeling van het architectonische element van de trap en een verkenning van psychologische en fysieke condities. Trappen zijn, net als gangen, constructies die de ene ruimte met de andere verbinden, het zijn overgangsruimtes. Door trappen te maken die nergens naartoe leiden, waardoor hun beoogde bestemming verdwijnt, onderzoekt de kunstenaar de pure impact van deze ruimte op een persoon. Aan de andere kant zijn trappen (die omhoog gaan) symbolisch verbonden met positieve vooruitgang, waardoor de introductie van een doodlopende weg ook een vleugje ironie met zich meebrengt. De muren rond de structuur van Condition IX lijken op een kooi, een element dat regelmatig voorkomt in de artistieke praktijk van Schönweger. De bezoekers worden uitgenodigd om het sculpturale object te betreden en zo uit eerste hand te ervaren welke invloed dit heeft op zowel hun fysieke gewaarwordingen als hun mentale percepties.


Leander Schönweger (1986, IT/BE) is een Italiaanse kunstenaar die woont en werkt in Brussel en Wenen. Schönweger maakt installaties en objecten met behulp van materialen en inspiratie uit het dagelijks leven. Door gebruik te maken van een in situ benadering construeert de kunstenaar ruimtes binnen ruimtes, waarbij hij een transformatie teweeg brengt in de ontmoeting van de toeschouwer met een gegeven omgeving. Kenmerkend voor zijn werk zijn elementen van onzekerheid, spanning en onverwachte onthullingen. Deze elementen ontvouwen zich door zorgvuldig ontworpen labyrinten en paden, die subtiele afdrukken bevatten die nagalmen in het onderbewustzijn. Geïntrigeerd door de ingewikkelde dynamiek tussen individuen en hun omgeving, onderzoekt Schönweger de psychologische reacties die hieruit voortvloeien. Hij roept een reeks oer- of naïeve reacties op zoals claustrofobie, anticipatie, desillusie en een hele reeks levendige gewaarwordingen die doen denken aan de kindertijd.
Photos by Michiel De Cleene Say hi!
⟶ info (at) publiekpark (dot) be
@publiekpark