Publiek Park 2021 

Marc Cosyns

Verdreven namen, 2021EN 

For Publiek Park, Marc Cosyns created an intervention by naming the unnamed alleys and pathways across the park. These renewed names allude to the historical layers of the site. Next to this, the street signs diversified the nomenclature of the urban space, whilst the streets of Citadel park are only bearing names of white, male cultural personas.

Marc Cosyns (°1954, BE) is an academic and cultural centipede who is engaged in context-based projects with a critical, literary and progressive stance. As a doctor, he is relentlessly committed to patient rights including natural birth, abortion and euthanasia, therefore rethinking the ethics of the medicinal world from a rebellious attitude. In addition, Cosyns is a pro-active inhabitant of the neighborhood of the Citadelpark. He is concerned with the social stratification of the site, an awareness which results in a multitude of artistic interventions that reside in and flourish from the natural landscape. Cosyns’ writings give awe of a thorough and in-depth analysis of his environment without substituting on personal sincerity. The artistic and activist practice of Marc Cosyns demonstrates an integer entanglement with the societal fabric of his living environment and therefore dismantles the problematics of the public sphere.
NL

Voor Publiek Park creëerde Marc Cosyns een interventie door de naamloze steegjes en paden in het park een naam te geven. Deze vernieuwde namen verwijzen naar de historische lagen van de site. Daarnaast diversifiëren de straatnaamborden de nomenclatuur van de stedelijke ruimte, terwijl de straten van het Citadelpark enkel namen dragen van blanke, mannelijke culturele personages.

Marc Cosyns (°1954, BE) is een academische en culturele duizendpoot die zich bezighoudt met contextgebaseerde projecten met een kritische, literaire en progressieve houding. Als arts zet hij zich onvermoeibaar in voor de rechten van patiënten, inclusief natuurlijke geboorte, abortus en euthanasie, waardoor hij de ethiek van de medische wereld vanuit een rebelse houding heroverweegt. Daarnaast is Cosyns een proactieve bewoner van de buurt van het Citadelpark. Hij houdt zich bezig met de sociale gelaagdheid van de locatie, een bewustzijn dat resulteert in een veelheid aan artistieke interventies die wonen in en bloeien vanuit het natuurlijke landschap. Cosyns' geschriften getuigen van een grondige en diepgaande analyse van zijn omgeving, zonder in te boeten aan persoonlijke oprechtheid. De artistieke en activistische praktijk van Marc Cosyns toont een integere verstrengeling met het maatschappelijke weefsel van zijn leefomgeving en ontmantelt daardoor de problematiek van de publieke sfeer.


Photos by Michiel De CleeneSay hi!
⟶ info (at) publiekpark (dot) be
@publiekpark