Publiek Park 2021

Marcin Dudek

Border in Motion, 2021

EN

For Publiek Park, Marcin Dudek staged a site-specific performance, inspired by his personal history as an ultra-hooligan. Border in Motion moved through the Citadelpark over the timespan of the exhibition, transformed by the artist on a daily basis. Dudek investigates the threshold to acute violence and collective disobedience in regulated contexts, eventually alluding to the aggressive reputation that can be associated with the historyof nighttime crimes of violence in the urban park.

Marcin Dudek (°1979, PL) works within the areas of performance, installation, sculpture and collage, creating situations based on the artist’s personal experiences in relation to universal questions of crowd (mob) psychology. Dudek’s objects touch upon questions regarding control, hierarchy of power and mechanisms which are regulating violence as approached from sociological, historical, and psychological standpoints. Dudek allocates the atmosphere and local character of the football stadium as a significant point of departure for experimental actions within the field of art.

NL

Voor Publiek Park voerde Marcin Dudek een site-specifieke performance op, geïnspireerd op zijn persoonlijke geschiedenis als ultra-hooligan. Border in Motion bewoog door het Citadelpark tijdens de duur van de tentoonstelling, dagelijks getransformeerd door de kunstenaar. Dudek onderzoekt de drempel naar acuut geweld en collectieve ongehoorzaamheid in gereguleerde contexten, en verwijst uiteindelijk naar de agressieve reputatie die geassocieerd kan worden met de geschiedenis van nachtelijke geweldsdelicten in het stadspark.

Marcin Dudek (°1979, PL) werkt binnen het domein van performance, installatie, sculptuur en collage, en creëert situaties gebaseerd op de persoonlijke ervaringen van de kunstenaar in relatie tot universele vragen over de psychologie van menigten (mob). Dudeks objecten raken aan vragen over controle, machtshiërarchie en mechanismen die geweld reguleren vanuit sociologisch, historisch en psychologisch oogpunt. Dudek beschouwt de sfeer en het lokale karakter van het voetbalstadion als een belangrijk uitgangspunt voor experimentele acties binnen de kunst.


Photos by Lars DuchateauSay hi!
⟶ info (at) publiekpark (dot) be
@publiekpark