Publiek Park 2021

Mark Grootes

Cave of Forgotten Fish, 2021

EN 

For Publiek Park, Mark Grootes created a site-specific installation in the Grotto tunnel, called The Cave of Forgotten Fish, inspired by Werner Herzog's iconic film The Cave of Forgotten Dreams. The installation included over hundred fish-like sculptures made from shells and referred to the nearby ‘Aquarium Grotto’, where salt- and sweetwater nautic animals were displayed during the world fair in Ghent. A short video was shot during the exhibition, featuring Grootes’ parents as expedition leaders and protagonists.

Mark Grootes (°1991, NL) creates installations and videos wherein the artist investigates the dichotomy between culture and nature but moreover how this dualistic constellation influences humankind and the environment. Grootes’ interventions consistently refer to existing and/or historical locations around the globe, leading towards a complex system of intertextual references and visual connotations that interweave the common notions of cultivation, history, economy, society and politics.These alternative connections ultimately culminate in a network wherein ‘the ruin’ runs as a symbolic thread through his practice.

Supported by the Embassy of the Kingdom of the Netherlands.
NL

Voor Publiek Park creëerde Mark Grootes een site-specific installatie in de Grottotunnel, genaamd The Cave of Forgotten Fish, geïnspireerd op de iconische film The Cave of Forgotten Dreams van Werner Herzog. De installatie omvatte meer dan honderd visachtige sculpturen gemaakt van schelpen en verwees naar de nabijgelegen 'Aquariumgrot', waar zout- en zoetwaterzeedieren werden tentoongesteld tijdens de wereldtentoonstelling in Gent. Tijdens de tentoonstelling werd een korte video opgenomen met Grootes' ouders als expeditieleiders en hoofdrolspelers.

Mark Grootes (°1991, NL) maakt installaties en video's waarin de kunstenaar de dichotomie tussen cultuur en natuur onderzoekt, maar meer nog hoe deze dualistische constellatie de mensheid en het milieu beïnvloedt. Grootes interventies verwijzen consequent naar bestaande en/of historische locaties over de hele wereld, wat leidt tot een complex systeem van intertekstuele verwijzingen en visuele connotaties die de gemeenschappelijke begrippen van cultuur, geschiedenis, economie, maatschappij en politiek met elkaar verweven. Deze alternatieve verbindingen culmineren uiteindelijk in een netwerk waarin 'de ruïne' als een symbolische draad door zijn praktijk loopt.

Ondersteund door de Ambassade van Koninkrijk der Nederlanden.

Say hi!
⟶ info (at) publiekpark (dot) be
@publiekpark