Publiek Park 2023

Pei-Hsuan Wang

Paradise, 2023
Five Figs, 2023EN

Paradise, 2023

The work Paradise borrows words from Octavia Butler’s Parable Series. For Pei-Hsuan Wang, the significance of Butler’s writing is linked with her migration journey leading to Belgium, particularly resonating with her concepts of continuation, resilience, adaptability, and shape-shifting. The artist reflects on her connection to her family's history, as well as to the future, encapsulated in the image of a child – a shared symbol of both past and future projections. The verse of Octavia Butler is inscribed in front of the District Hall by using a pressure cleaner, a method adopted from Taiwanese street protestors, unveiling words by erasing layers of dirt from the pavement, symbolically traversing through the layers of time.

Five Figs, 2023

Pei-Hsuan Wang’s work Five Figs is placed on the fencing of the football field in Harmonie Park. The banner depicts the artist's mother’s drawing of five figs which she grew in her garden. It is made on the reverse side of a music sheet, creating a watermark-like effect that subtly permeates the image. The drawing is accompanied by a proverb written in Chinese: “Even under harsh conditions, with genuine care, patience, and persistence, one's efforts can come to fruition.”


Pei-Hsuan Wang’s (1987, TW/BE) practice is rooted in ways of engaging with her identity, much of which is shaped by the artist and her family's diasporic migration from Taiwan to the United States. A search for belonging, folklore, family history, bio(mytho)graphical narratives and geopolitical musings are interwoven in her work, which primarily takes the form of sculpture, installation, drawing, and video. The artist’s recent projects are tributes and prayers to her kinship. Her niece Iris, a first-generation Taiwanese American, has inspired a body of work that imagines racial and cultural hybridity alongside various archetypes in nature and in myths. Animal presences become a kind of guardian and portal, giving form to the inner experience.NL

Paradise, 2023

Het werk Paradise ontleent een citaat van Octavia Butler's Parable Series. Voor Pei-Hsuan Wang is de betekenis van Butlers schrijven verbonden met haar migratie naar België, die in het bijzonder resoneert met Butlers opvattingen over voortzetting, veerkracht, aanpassingsvermogen en gedaanteverwisseling. De kunstenaar reflecteert over haar connectie met de geschiedenis van haar familie, maar ook met haar toekomst, samengevat in het beeld van een kind - een gedeeld symbool van zowel verleden als toekomstige projecties. Het gedicht zal voor het Districtshuis Harmonie worden geschreven met behulp van een hogedrukreiniger, een methode die is overgenomen van Taiwanese activisten die hun woorden onthullen door lagen vuil van het trottoir te wissen, en zo symbolisch de lagen van de tijd doorkruisen.

Five Figs, 2023

Het werk Five Figs van Pei-Hsuan Wang is geplaatst op het hekwerk van het voetbalveld in Harmoniepark. Het spandoek toont een tekening van vijf vijgen, gemaakt door de moeder van de kunstenaar, die de vruchten in haar tuin kweekt. De tekening is gemaakt op de achterkant van een muziekpartituur, waardoor een het effect van een watermerk ontstaat dat subtiel in het beeld doorschemert. De tekening gaat vergezeld van een Chinees gezegde: “Zelfs onder moeilijke omstandigheden, met oprechte zorg, geduld en doorzettingsvermogen, kunnen ieders inspanningen tot bloei komen."


De praktijk van Pei-Hsuan Wang (1987, TW/BE) is geworteld in een bevraging van haar identiteit, die voor een groot deel is gevormd door de emigratie van de kunstenaar en haar familie van Taiwan naar de Verenigde Staten. Zoektochten naar geborgenheid, folklore, familiegeschiedenis, bio(mytho)grafische verhalen en geopolitieke overpeinzingen zitten verweven in haar werk, dat voornamelijk de vorm aanneemt van sculpturen, installaties, tekeningen en videowerk. Recente projecten van de kunstenaar zijn hommages en gebeden gericht aan haar familie. Haar nicht Iris, een Taiwanese Amerikaanse van de eerste generatie, heeft haar geïnspireerd tot een oeuvre waarin ze een raciale en culturele hybriditeit verbeeldt naast verschillende archetypes uit de natuur en mythen. Dierlijke aanwezigheden worden een soort bewakers en doorgeefluiken, die vorm geven aan de innerlijke ervaring.

Photos by Michiel De Cleene Say hi!
⟶ info (at) publiekpark (dot) be
@publiekpark