Publiek Park 2021

Quenton Miller

Higher Than History, 2021

EN

Opening the programme of Publiek Park, Quenton Miller’s performance responded to the colonial monuments and narratives in the park. Originating from a body of works, called Higher Than History, a stunt team performed a jump over De Mastplanters statue on a motorbike. Before and during the jump an announcer introduced talks on the changing use of this statue, from a monument for socialism to a monument for colonialism, and the labour and infrastructure that goes into affixing monuments and their stories through time.

The work was created with the support of 019, Sign Groningen and the Embassy of the Kingdom of the Netherlands.

Quenton Miller (°1981, AU) works with formats of expression through which humans create fictional space, and moreover the knowledge that is gained from doing so. Miller researches the multitude of discourses that generate narratives, and this through fictitious stories and images. His work takes the form of films, novels, performances, installations, drawings, or any other artistic trajectory through which the narrative and imagery can manifest themselves. In doing so, he explores the many circumstances in which visual language shapes social and political reality. Miller’s working methodology can be understood as a research into alternative, possible forms of multiplication, distribution, use, authorship and consciousness.
NL

Bij de opening van het programma van Publiek Park reageerde Quenton Miller met zijn performance op de koloniale monumenten en verhalen in het park. Een stuntteam maakte een sprong over het standbeeld van De Mastplanters op een motorfiets, voortkomend uit een oeuvre getiteld Higher Than History. Voor en tijdens de sprong introduceerde een omroeper lezingen over het veranderende gebruik van dit standbeeld, van een monument voor het socialisme tot een monument voor het kolonialisme, en de arbeid en infrastructuur die komt kijken bij het aanbrengen van monumenten en hun verhalen door de tijd heen.

Het werk kwam tot stand met steun van 019, Sign Groningen en de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden.

Quenton Miller (°1981, AU) werkt met uitdrukkingsvormen waarmee mensen fictieve ruimte creëren, en bovendien met de kennis die daarbij wordt opgedaan. Miller onderzoekt de veelheid aan discoursen die narratieven genereren, en dit door middel van fictieve verhalen en beelden. Zijn werk neemt de vorm aan van films, romans, performances, installaties, tekeningen, of elk ander artistiek traject waarin het verhaal en de beelden zich kunnen manifesteren. Op die manier onderzoekt hij de vele omstandigheden waarin beeldtaal vorm geeft aan de sociale en politieke realiteit. Millers werkwijze kan worden opgevat als een onderzoek naar alternatieve, mogelijke vormen van vermenigvuldiging, distributie, gebruik, auteurschap en bewustzijn. Photos by Michiel De CleeneSay hi!
⟶ info (at) publiekpark (dot) be
@publiekpark