Publiek Park 2021

Shalva Nikvashvili

შიში-SHISHI, 2021


EN

During Publiek Park, Shalva Nikvashvili presented a new performance film შიში- SHISHI at the former dog shelter, a location that is currently being reactivated under the maintenance of the socio-cultural organisation Ensamble vzw. This video-installation is based on the artist’s fears and hallucinations and was recorded (and performed) entirely in the Citadel Park.

Shalva Nikvashvili (°1990, GE) is a multi-disciplinary artist working in the fields of sculpture, installation, performance, video and photography. The fluid practice of Nikvashvili questions how power relations, layered identities, societal hierarchies and rooted rituals affect the unfixed role of an artist in society through materialized memories and hallucinatory scenery. These artistic gestures alter social roles and political dynamics, translated into a metaphorical, spiritual, linguistic and poetic universe that makes claims upon universal notions of intimacy and identity. The artist creates a never- ending series of masks to express and allow a multitude of voices to resonate with his practice.
NL

Tijdens Publiek Park presenteerde Shalva Nikvashvili een nieuwe performancefilm შიში- SHISHI in het voormalige hondenasiel, een locatie die momenteel gereactiveerd wordt onder het onderhoud van de socio-culturele organisatie Ensamble vzw. Deze video-installatie is gebaseerd op de angsten en hallucinaties van de kunstenaar en werd volledig opgenomen (en uitgevoerd) in het Citadelpark.

Shalva Nikvashvili (°1990, GE) is een multidisciplinair kunstenaar die werkt op het gebied van sculptuur, installatie, performance, video en fotografie. De vloeiende praktijk van Nikvashvili bevraagt hoe machtsverhoudingen, gelaagde identiteiten, maatschappelijke hiërarchieën en gewortelde rituelen de onveranderlijke rol van een kunstenaar in de samenleving beïnvloeden door gematerialiseerde herinneringen en hallucinerende decors. Deze artistieke gebaren veranderen sociale rollen en politieke dynamieken, vertaald in een metaforisch, spiritueel, linguïstisch en poëtisch universum dat aanspraak maakt op universele noties van intimiteit en identiteit. De kunstenaar creëert een eindeloze reeks maskers om uitdrukking te geven aan en een veelheid van stemmen te laten resoneren met zijn praktijk.


Photos by Michiel De CleeneSay hi!
⟶ info (at) publiekpark (dot) be
@publiekpark