Workshops
Your Body Memory &
Reflections of Inner PeaceSunday, September 17, 2023
10.00, 12:00, 14:00, 16:00
Nives, HarmonieparkEN

Workshop “Your Body Memory” with Sonia Thiers (mooi.mentaal) physio- and movement therapist at 10.00 and 16.00.

This mooi.mentaal workshop is about sharing little tricks to focus your mind and body on your inner self, and start moving from there. Incorporating elements of breathwork, mindfulness and yoga, this workshop will give you tools to connect with your body memory and take care of your mental self. Wear comfortable clothing because you’ll be practicing on a yoga mat. The workshop will be held in Dutch and English.


Workshop "Reflections of Inner Peace: Awareness for Mental and Global Health" with Dodi Espinosa at 12.00 and 14.00.

This workshop is for exploring the connection between our inner space and the broader public realm. Discover the profound impact of meditation on mental well-being and its implications for global health. Participants will be introduced to how nurturing internal stillness can be a catalyst for active engagement in societal and environmental matters. Attendees will engage in the practice of Zazen/Zen meditation, followed by a collective artistic exercise. Comfortable clothing is advised. The workshop will be held in English.

Each time slot is limited to 20 participants. Tickets will be available at the door (cash or payconiq), but to secure your place in the workshops, we encourage you to make a reservation by mailing to mooi.mentaal@gmail.com.

Price: 12 eur

All proceeds from this event will support the purchase of new yoga mats for patients at PAAZ, the acute psychiatric department at AZ Monica. This will allow them to participate in movement therapy sessions outdoors during the summer months, in the beautiful surroundings of the Harmoniepark.


NL

Workshop "Your Body Memory" met Sonia Thiers (mooi.mentaal), fysio- en bewegingstherapeut, om 10.00 en 16.00 uur.

Deze workshop van mooi.mentaal richt zich op het delen van technieken waarmee je je geest en lichaam in harmonie kunt brengen met je innerlijke zelf, en van daaruit kunt bewegen.
Met behulp van ademhalingsoefeningen, mindfulness en yoga, biedt deze workshop je tools om verbinding te maken met je lichaam en aandacht te geven aan je mentale zijn. Trek comfortabele kleding aan, aangezien je oefeningen zult uitvoeren op een yogamat. De workshop wordt gehouden in het Nederlands en Engels.


Workshop "Reflections of Inner Peace: Awareness for Mental and Global Health" met Dodi Espinosa om 12.00 en 14.00 uur.

Deze workshop heeft als doel om de relatie te onderzoeken tussen onze innerlijke ervaring en het ruimere openbare domein. Verken de diepgaande impact van meditatie op het welzijn van de geest en de mogelijke gevolgen ervan voor de mondiale gezondheidstoestand. Deelnemers zullen ontdekken hoe het koesteren van innerlijke stilte kan fungeren als een drijvende kracht achter actieve betrokkenheid bij maatschappelijke en milieugerelateerde vraagstukken. Deelnemers zullen de Zazen/Zen-meditatie beoefenen, gevolgd door een collectieve artistieke oefening. Comfortabele kleding wordt aangeraden. De workshop wordt gehouden in het Engels.

Er is plaats voor 20 deelnemers per tijdslot. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur (contant of via Payconiq). Om zeker te zijn van een plek, raden we aan om vooraf te reserveren via e-mail naar mooi.mentaal@gmail.com.

Bijdrage: 12 euro

De opbrengsten van dit evenement worden gebruikt om nieuwe yogamatten aan te schaffen voor patiënten op de PAAZ-afdeling van AZ Monica. Hierdoor krijgen ze de mogelijkheid om tijdens de zomermaanden deel te nemen aan bewegingstherapiesessies in de buitenlucht, te midden in het Harmoniepark.

Say hi!
⟶ info (at) publiekpark (dot) be
@publiekpark