Publiek Park 2021 

Lois Weinberger

Wege, 2015

EN

For the first edition of Publiek Park in 2021, two pieces from the S.M.A.K. collection were presented in the casino entrance. This space mirrors the entrance of the museum on the other side of the former Festivity palace. The letters of ‘casino’ used to adorn the facade, where the letters of the S.M.A.K. are nowadays installed.

In this double, yellow-hued entrance, Wege by Lois Weinberger and Hi Story by Stefaan Dheedene face each other, similar in size and colour. Wege is a red mural in which a network of corridors, created by the bark beetle (the so-called Ips typographus), is enlarged into a calligraphic writing.

Lois Weinberger (°1947 – 2020, AT) grew up in rural Tyrol and thinks of himself as an ‘agricultural worker’. Plants on fallow ground form the impetus for drawings, sculptures, photographs, texts and installations. Weinberger makes a conscious choice for what he himself calls ‘second-rate nature’ with a pivotal role for wild plants.
NL

Voor de eerste editie van Publiek Park in 2021 werden twee stukken uit de S.M.A.K.-collectie gepresenteerd in de entree van het casino. Deze ruimte weerspiegelt de ingang van het museum aan de andere kant van het voormalige Feestpaleis. De letters van 'casino' sierden vroeger de gevel, waar nu de letters van het S.M.A.K. staan.

In deze dubbele, geelgekleurde ingang staan Wege van Lois Weinberger en Hi Story van Stefaan Dheedene tegenover elkaar, even groot en even kleurig. Wege is een rode muurschildering waarin een netwerk van gangen, gemaakt door de schorskever
(de zogenaamde Ips typographus), is uitvergroot tot een kalligrafisch schrift.

Lois Weinberger (°1947 - 2020, AT) groeide op in landelijk Tirol en beschouwt zichzelf als een 'landarbeider'. Planten op braakliggende grond vormen de aanleiding voor tekeningen, sculpturen, foto's, teksten en installaties. Weinberger kiest bewust voor wat hij zelf 'tweederangsnatuur' noemt met een centrale rol voor wilde planten.
Say hi!
⟶ info (at) publiekpark (dot) be
@publiekpark